Convenant medische technologie

De wereld van de medische technologie blijft zich snel ontwikkelen en biedt nieuwe mogelijkheden om patiënten te behandelen en hun leven te verbeteren. Het is belangrijk dat deze technologieën op een veilige manier worden gebruikt, zodat patiënten de best mogelijke zorg krijgen en er geen onnodige risico’s worden genomen.

Om deze reden hebben de overheid, zorgaanbieders en leveranciers van medische technologie het convenant medische technologie gesloten. Met dit convenant wordt de toepassing van medische technologie verbeterd. In dit artikel gaan we dieper in op wat het convenant precies is en wat de voordelen zijn voor zowel patiënten als zorgverleners.

Download het Convenant Medische Technologie

Wat is het convenant medische technologie?

Het Convenant Medische Technologie is een afspraak tussen de Nederlandse overheid, zorgaanbieders en leveranciers van medische technologie om de veilige toepassing van medische technologie te bevorderen. Het convenant is in 2016 opgesteld en is bedoeld om een nieuwe stap te zetten in de verbetering van de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Samen met drie ziekenhuizen hebben we eqube ontwikkelt. Wij helpen zorginstellingen bij het voldoen aan het Convenant Medische Technologie. Lees hier de reviews van het UMC, Catharina Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei of bekijk de functies van eqube.

Medische technologie veilig toepassen

Medische technologie in de zorg speelt een belangrijke rol voor patiënten. Het kan helpen bij de diagnose, behandeling en monitoring van verschillende aandoeningen en ziektes. Echter, het gebruik van medische technologie brengt ook risico’s met zich mee. Zo kan het verkeerd gebruik van medische technologie leiden tot fouten, complicaties en zelfs levensbedreigende situaties. Om deze reden is het van groot belang dat medische technologie op een veilige manier wordt toegepast.

Doelstellingen van het convenant medische technologie

Het convenant medische technologie heeft verschillende doelstellingen. Deze doelstellingen zijn:

  • De patiëntveiligheid verbeteren door het verminderen van incidenten met medische technologie
  • De kwaliteit van zorg verbeteren door het optimaliseren van het gebruik van medische technologie.
  • De kosten van zorg verminderen door het voorkomen van onnodige kosten als gevolg van verkeerd gebruik van medische technologie.

Actiepunten van het convenant medische technologie

Om deze doelstellingen te behalen zijn verschillende actiepunten opgesteld. Deze actiepunten zijn gericht op het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de zorg door middel van betere toepassing van medische technologie. Enkele actiepunten zijn:

Het opstellen van een risicomanagementplan voor medische technologie

Zorginstellingen moeten een risicomanagementplan opstellen voor medische technologie. Risicomanagement is namelijk van groot belang binnen de zorg. Dit plan moet inzicht geven in de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van medische technologie en hoe deze risico’s kunnen worden verminderd.

Het verbeteren van het melden en analyseren van incidenten met medische technologie

Zorginstellingen moeten incidenten met medische technologie verplicht melden en analyseren. Op basis van deze analyses kunnen maatregelen worden genomen om herhaling van incidenten te voorkomen.

Het verbeteren van de deskundigheid van zorgprofessionals

Zorgprofessionals moeten voldoende kennis en vaardigheden hebben om medische technologie op een veilige en juiste manier te gebruiken. Het convenant richt zich daarom op het verbeteren van de deskundigheid van zorgprofessionals door middel van scholing en training. Eqube geeft handig inzicht in de scholingsbehoefte van personeel, op basis van zoektermen.

Het optimaliseren van het gebruik van medische technologie

Het convenant heeft als doel om het gebruik van medische technologie te optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen voor het gebruik van medische technologie. Eqube draagt hieraan bij door handleiding gebruik te centraliseren. Samen met de zorgsector bouwen we een veilige database op van deze handleidingen en kunnen deze door gebruikers worden geraadpleegd.

 

Voordelen van het convenant medische technologie

Het convenant medische technologie heeft verschillende voordelen voor patiënten en zorgverleners. Enkele voordelen zijn:

Verbeterde patiëntveiligheid

Door het verminderen van incidenten met medische technologie wordt de patiëntveiligheid verbeterd. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat medische technologie op een veilige en juiste manier wordt gebruikt.

Verhoogde kwaliteit van zorg

Het convenant richt zich op het optimaliseren van het gebruik van medische technologie. Dit kan leiden tot een verhoogde kwaliteit van zorg doordat medische technologie op een effectievere en efficiëntere manier wordt ingezet.

Vermindering van kosten

Het voorkomen van incidenten met medische technologie en het optimaliseren van het gebruik van medische technologie kan leiden tot een vermindering van de kosten van zorg.

Een belangrijke stap

Het convenant medische technologie is een belangrijke stap in de verbetering van de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Door samen te werken en afspraken te maken kunnen patiënten erop vertrouwen dat medische technologie op een veilige en juiste manier wordt gebruikt. Het convenant biedt voordelen voor zowel patiënten als zorgverleners en kan leiden tot een verhoogde kwaliteit van zorg en een vermindering van de kosten.

Veelgestelde vragen over het convenant medische technologie

Wat is medische technologie?

Medische technologie omvat alle technologie die wordt gebruikt in de zorg voor patiënten, zoals beeldvormende apparatuur, infuuspompen en operatierobots.

Wie heeft het convenant medische technologie opgesteld?

Het Convenant Medische Technologie is opgesteld door de Nederlandse overheid, zorgaanbieders en leveranciers van medische technologie.

Waarom is het convenant medische technologie belangrijk?

Het convenant medische technologie is belangrijk omdat het bijdraagt aan de verbetering van de veiligheid en kwaliteit van de zorg.

Wat gebeurt er als een zorginstelling zich niet aan het convenant medische technologie houdt?

Als een zorginstelling zich niet aan het convenant medische technologie houdt, kan dit leiden tot sancties zoals boetes of het stopzetten van de zorgverlening.

Hoe kunnen zorgprofessionals hun deskundigheid op het gebied van medische technologie verbeteren?

Zorgprofessionals kunnen hun deskundigheid op het gebied van medische technologie verbeteren door middel van scholing en training. Ook kunnen zij zich laten bijscholen via nascholingsprogramma’s of door het volgen van cursussen.

Worden patiënten betrokken bij het convenant medische technologie?

Ja, patiënten worden betrokken bij het convenant medische technologie door middel van patiëntenorganisaties. Zij kunnen meedenken over de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen voor het gebruik van medische technologie.

Wat is het doel van het melden en analyseren van incidenten met medische technologie?

Het doel van het melden en analyseren van incidenten met medische technologie is het voorkomen van herhaling van incidenten en het verbeteren van de patiëntveiligheid. Door incidenten te analyseren kunnen maatregelen worden genomen om de veiligheid van medische technologie te verbeteren.

Zijn alle zorginstellingen verplicht om zich aan het convenant medische technologie te houden?

Ja, alle zorginstellingen in Nederland zijn verplicht om zich aan het convenant medische technologie te houden. Dit geldt zowel voor ziekenhuizen als voor verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorgaanbieders.

Wat zijn enkele voorbeelden van maatregelen die kunnen worden genomen om incidenten met medische technologie te voorkomen?

Enkele voorbeelden van maatregelen die kunnen worden genomen om incidenten met medische technologie te voorkomen zijn het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen voor het gebruik van medische technologie, het verbeteren van de deskundigheid van zorgprofessionals en het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners.

Wil je meer informatie of een demo? Vul dan dit formulier in.

Mijn naam is

ik wil graag

Mijn e-mail is

en ben te bereiken op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.